Katedra w Mediolanie - Gotyk

Styl architektury – termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się

podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylistycznymi.

Styl w architekturze oznacza cechy stylistyczne architektury budowli ze względu na ich funkcję: architektura sakralna (kościoły, katedry, bazyliki); miejska; zamki, pałace; architektura

poszczególnych epok; odpowiada systematyce historycznej (np. styl romański, gotyk, barok, klasycystyczny ); architektura obszarów terytorialnych (np. gotyk francuski, gotyk północny, neogotyk nadwiślański); prądów (np. secesja); szkół (np. Bauhaus); twórców (np. Le Corbusier, Gaudi).

Styl romański - Kościół Sant Sadurni w Tavernoles (Lerida)